รายละเอียด :
หลักสูตรการนวดด้วยน้ำมันหอมระเหย เป็นการนวดโดยการใช้กลิ่นเข้ามาบำบัดในการนวด เพื่อให้ผู้ถูกนวดเกิดความสมดุลของร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ โดยการนำเอาวิธีต่างๆ ของการนวดมาประยุกต์ใช้ร่วมกับกลิ่นหอม ที่มีอยู่ในน้ำมันหอมระเหย
ระยะเวลา :
5 วัน
ใบประกาศนียบัตร :
หลักสูตร นวดน้ำมันหอมระเหย (60 ชั่วโมง)

ราคา 4,500 บาท

สนใจสมัครหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม