รายละเอียด :
การนวดเท้าเป็นศิลปะการนวดแบบจีนเพื่อป้องกัน และรักษาโรค มีมานานกว่า 3000 ปี โดยเชื่อว่าอวัยวะต่าง ๆ ในร่างกายมีส่วนของ ปลายประสาทกระจายไปติดต่อกับอวัยวะอื่น ๆ ทั่วร่างกายรวมทั้งฝ่าเท้า เพราะฉะนั้นเมื่อกดและนวดที่ฝ่าเท้าจึงเป็นการกระตุ้นและปรับระดับการทำงาน ของอวัยวะทั่วร่างกาย การนวดจะเริ่มต้นนวดที่เท้าอย่างละเอียดก่อน เพื่อปรับธาตุลมให้พัดขึ้นส่วนบนของร่างกาย
ระยะเวลา :
5 วัน
ใบประกาศนียบัตร :
หลักสูตร นวดเท้า (60 ชั่วโมง)

ราคา 4,500 บาท

สนใจสมัครหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม