img

หลักสูตรการดูแลและบำรุงสุขภาพผิวหน้า

รายละเอียด

ราคาโปรโมชั่น : 4,500 บาท
ราคาปกติ : 5,500 บาท
ระยะเวลาเรียน :

4 วัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โทรศัพท์ : 086-322-1922
ไลน์ไอดี : @bsathailand

รายละเอียดหลักสูตร

1.ความรู้ทั่วไป

 1. โครงสร้างผิวหน้าและการวิเคราะห์สภาพผิว
 2. การดูแลสุขภาพผิวหน้า
 3. ข้อควรระวังในการขัด/นวดหน้า
 4. จรรยาบรรณของผู้นวด

2.ทฤษฎีขั้นตอนในการดูแล และบำรุงสุขภาพผิวหน้า

 1. การเตรียมงาน
 2. การทำความสะอาดผิว
 3. การขัดหน้า
 4. การนวดหน้า
 5. การพอกหน้า
 6. การกดจุดบนใบหน้า

3. ฝึกปฏิบัติการนวดหน้า 

4. ทบทวน การทดสอบความรู้โดยครูผู้สอน 

5. การจัดการทางอาชีพ

 1. การหาแหล่งงาน
 2. การรับงาน การกำหนดราคาค่าบริการ