img

หลักสูตรการครอบแก้ว

รายละเอียด

ราคาโปรโมชั่น : 4,500 บาท
ราคาปกติ : 8,500 บาท
ระยะเวลาเรียน :

3 วัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โทรศัพท์ : 086-322-1922
ไลน์ไอดี : @bsathailand

รายละเอียดหลักสูตร

1.ความรู้ทั่วไป

 1. ความหมายของการครอบแก้ว
 2. การครอบแก้วกับทฤษฎีแพทย์แผนจีน
 3. ประโยชน์ของการครอบแก้ว
 4. โรคที่เหมาะกับการครอบแก้ว
 5. ข้อห้ามข้อควรระวังสำหรับการครอบแก้ว

2. ความรู้เกี่ยวกับการครอบแก้ว

 1. การเตรียมอุปกรณ์สำหรับครอบแก้ว
 2. การทำความสะอาดถ้วยแก้วหลังการใช้งาน
 3. ข้อแนะนำหลังการครอบแก้ว
 4. อุปกรณ์ที่ใช้ในการครอบแก้ว
 5. การวางถ้วยแก้วและการสะบัดถ้วยแก้ว
 6. การสไลด์ถ้วยแก้วตามแนวกล้ามเนื้อ

3. ฝึกปฎิบัติการครอบแก้ว

4.  การทดสอบความรู้โดยครูผู้สอน