img

หลักสูตรนวดอโรม่าเทอราพี

รายละเอียด

ราคาโปรโมชั่น : 4,500 บาท
ราคาปกติ : 6,000 บาท
ระยะเวลาเรียน :

5 วัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โทรศัพท์ : 086-322-1922
ไลน์ไอดี : @bsathailand

รายละเอียดหลักสูตร

1.ความรู้ทั่วไป

 1. ความรู้เกี่ยวกับน้ำมันหอมระเหย
 2. วิธีการใช้น้ำมันหอมระเหย
 3. ชนิดและคุณสมบัติของน้ำมันหอมระเหย
 4. การผสมน้ำมัน
 5. น้ำมันหอมระเหยประจำธาตุเจ้าเรือน
 6. ข้อควรระวังในการใช้น้ำมันหอมระเหย
 7. ความรู้เรื่องกายวิภาคศาสตร์และสรีระวิทยาที่เกี่ยวกับการนวด
 8. จรรยาบรรณของผู้นวด
 9. ข้อห้ามข้อควรระวังในการนวด

2.ความรู้เกี่ยวกับการนวด 

 1. การนวดด้วยน้ำมันหอมระเหย
 2. การเตรียมงาน
 3. ท่านวดสวีดิช

3. ฝึกปฏิบัติการนวด 

4. ทบทวน การทดสอบความรู้โดยครูผู้สอน 

5. การจัดการทางอาชีพ

 1. การหาแหล่งงาน
 2. การรับงาน การกำหนดราคาค่าบริการ