img

ดร.ปรีชา บุญคมรัตน์

ผู้อำนวยการสถาบัน

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาเอก ด้านบริหารการศึกษา

วุฒิบัตรด้านสปา

-

ประวัติการทำงาน

  • อดีตผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาดีเด่น แห่งประเทศไทย 3 ปีซ้อน
  • อดีตหัวหน้า “โครงการต้นกล้าอาชีพ”
  • จัดอบรมหลักสูตรสปาเพื่อสุขภาพ และความงาม จำนวน 5 รุ่น
  • อดีตหัวหน้าโครงการศึกษาแนวทาง มาตรการ และข้อเสนอแนะ ทางกฎหมายเพื่อใช้กำกับธุรกิจสถานประกอบการเพื่อสุขภาพในประเทศไทย
  • อดีตหัวหน้าโครงการสปาไทยสู่สากล (การพัฒนาธุรกิจสปา สู่เกณฑ์คุณภาพ ธุรกิจ)